Johan Salvator Nepomuk, 25.11.1852-1890, østrigsk ærkehertug. Nepomuk indledte en militær karriere, men kom hurtigt i et modsætningsforhold til kejser Frans Josef 1. på grund af diverse kritiske skrifter, fx Drill oder Erziehung (1883, Eksercits eller opdragelse), som var præget af fremskridtsvenlige og liberale idéer. Efter at han havde afslået at modtage den bulgarske kongekrone i 1886, kom det til et brud med den kejserlige familie. Han antog navnet Johann Orth og giftede sig borgerligt. I 1890 stak han til søs med retning mod Sydamerika. Hele skibet med besætning formodes at være forlist i foråret 1890 ved Kap Horn. I 1911 erklæredes han officielt for død.