Johan Monrad, ca. 1638-1709, dansk forfatter. Hans ry hviler på et lille manuskript fra ca. 1690 (trykt 1862 og 1888), hvori han med velment selvros skildrer sit liv frem til forlovelse og bryllup med en adelig storgodsejers datter. Han formidler sine oplevelser af naturen og den elskede i skitserede optrin, glimtvise indtryk og antydende stikord uden at gribe til den herskende baroks litterære virkemidler.