Johan Lange, 1911-2007, dansk botaniker, professor i havebrugsbotanik ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (1964-81), hvor han havde været ansat siden 1950 som dendrolog; sønnesøn af Johan Lange. Lange beskæftigede sig med planternes navne og deres kulturhistorie, samlet i to store udgivelser: Ordbog over Danmarks Plantenavne, 1-3 (1959-61) og Kulturplanternes indførselshistorie i Danmark indtil midten af 1900-tallet (1994). Han var medarbejder ved flere store samleværker, bl.a. Havens Planteleksikon, 1-2 (1978-79) og Folk og Flora (dansk etnobotanik), 1-4 (1979-80).