Johan Hvidtfeldt, 1908-1979, dansk arkivar og historiker; rigsarkivar 1963-78. Som ung arkivar ved Landsarkivet for de sønderjyske landsdele i Aabenraa blev Hvidtfeldt grebet af dyb interesse for grænselandets historie, der siden udmøntedes i en række publikationer. Også som rigsarkivar var han aktiv som forsker med bl.a. lokalhistorie og besættelsestiden som interesseområder. Som arkivchef var Hvidtfeldt i sine bedste år næsten overvældende initiativrig; inspireret fra udlandet tilførte han arkivarbejdet nye dimensioner i forhold til forvaltningen, ligesom han lagde vægt på personlig kontakt til historisk interesserede kredse uden for statens arkiver.