Johan Georg von Holstein, 16.2.1662-26.12.1730, dansk statsmand. Holstein, der oprindelig var fra Mecklenburg, gik i 1688 i dansk tjeneste og blev i 1712 medlem af konseilet. Der herskede et tillidsfuldt forhold mellem Frederik 4. og Holstein, og forholdet led ikke skade ved, at Holstein indtog en stærkt kritisk holdning til den førte udenrigspolitik under Store Nordiske Krig samt til andre af kongens forehavender. Holstein, der var pietistisk sindet, var fra 1714 præses for Missionskollegiet.