Johan Georg 1, 1585-1656, kurfyrste af Sachsen fra 1611. Johan Georg holdt i begyndelsen af Trediveårskrigen på kejserhuset, men indkaldte i 1631 til en stor protestantisk kongres i Leipzig. Her gik han, stillet over for et ultimatum af Tilly, over til Gustav 2. Adolf af Sverige. Det var hans held, at svenskerne besejrede Tilly i Slaget ved Breitenfeld, mens sakserne flygtede. I 1635 forsonede han sig med kejseren, mod at denne afstod Lausitz, som Johan Georg allerede i 1620 havde fået i pant.