Johan Galtung, f. 1930, norsk fredsforsker, uddannet matematiker og sociolog. Galtung grundlagde i 1959 PRIO, International Peace Research Institute, Oslo. Han har været professor i fredsforskning ved en lang række universiteter, bl.a. i Oslo, Princeton, Hawaii og Stockholm, og meget af hans omfattende videnskabelige produktion er blevet klassisk i fredsforskningen. Han udviklede begrebet strukturel vold. Hans imperialismeteori, hans teori om, hvordan nyheder udvælges i massemedierne, samt hans bidrag til definitionen af fred er blevet en del af grundlaget for fredsforskningen. Galtung lægger hovedvægten på at kombinere en forskning med stor vægt på centrale menneskelige værdier som frihed og lighed med et aktivt praktisk arbejde. Hans senere arbejde tager udgangspunkt i sociale kosmologier, dvs. kulturelle værdisystemer, og rummer i flere tilfælde en hård kritik af den vestlige civilisation.