Johan Ernst Gunnerus var en norsk biskop og naturvidenskabsmand. I 1758 blev Gunnerus biskop i Trondheim, og i 1760 stiftede han sammen med historikerne G. Schøning og P.F. Suhm Det Trondhjemske Selskab til fremme af norsk historieskrivning og naturforskning; det blev senere til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. I 1768 var Gunnerus blandt de første, der rejste krav om et eget norsk universitet, og i 1771 forelagde han i København planen for Struensee, men blev afvist. Gunnerus' hovedværk er det store botaniske værk Flora Norvegica (1-2, 1766-1772).