Johan Cornelius Krieger

Faktaboks

Johan Cornelius Krieger
født:
1683
død:
1755

Johan Cornelius Krieger. Tegninger og materialekrav til rytterskolerne, en art forløber for vor tids typehuse, blev vistnok udarbejdet af Krieger. I slutningen af 1721 blev byggeriet udbudt i licitation i de 12 rytterdistrikter, og i marts 1722 gik håndværkerne i gang. Krieger selv stod sammen med teglværksejer Laurits Eriksen i Nivå for opførelsen af 149 næsten identiske skoler.

.

Johan Cornelius Krieger. Tegning fra 1744 af et hus i Østergade, et af de såkaldte ildebrandshuse, der blev opført i stort tal efter branden i 1728; tegningen findes i Rigsarkivet. Hustypen var traditionel, men det ensartede præg skyldtes til dels Krieger, der i 1729 fremlagde tegninger til enkle og formålstjenlige borgerlige typehuse. Det stod enhver bygherre frit for at gøre brug af dette design, og husene blev da også opført i forskellige variationer. Mange af ildebrandshusene, der bl.a. er kendetegnet ved brede kvistpartier, eksisterer stadig.

.

Johan Cornelius Krieger. Haven ved Frederiksborg Slot i Hillerød. J.C. Kriegers plan viser et aksefast haveanlæg i barokkens strenge formsprog. Forneden ses parterrebedene med de kongelige spejlmonogrammer og dernæst bosquetterne, mens de overliggende dammes vand udnyttes til et centralt kaskadeanlæg. I 1994 påbegyndtes en omlægning af haven med udgangspunkt i Kriegers plan.

.

Johan Cornelius Krieger. Haveanlægget ved Frederiksborg Slot i Hillerød, anlagt i 1720'erne og renoveret 1993-96.

.

Johan Cornelius Krieger, 1683-1755, dansk gartner og arkitekt. Joahn Cornelius Krieger blev i 1711 ansat som kongelig gartner under Frederik 4. og manifesterede sig i 1720'erne som dansk baroks største havearkitekt med ansvaret for anlæggelsen af de toneangivende, franskinspirerede haver ved bl.a. Fredensborg Slot (1720-23), Frederiksberg Slot (1720-26) og Frederiksborg Slot (1720/24-29) foruden haverne ved herregårdene Clausholm (1725-26) og Ledreborg (1742-48).

Som arkitekt er Krieger, der 1725-31 var overlandbygmester, mest kendt for det italienskinspirerede Fredensborg Slot (1720-32), hvor slot og have udgør en elegant, symmetrisk opbygget helhed.

Blandt andre værker er Odense Slot (1721-23), Vartov i København (1724-29, senere forhøjet) og ombygningen af det senere nedrevne Københavns Slot (1724-27, s.m. Johan Conrad Ernst).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig