Johan Bengtsson Skytte, 1577-1645, svensk statsmand og lærd, adlet Skytte 1603, friherre 1624. Borgersønnen Skytte gjorde sig som ung bemærket ved sine akademiske evner og blev prins Gustav Adolfs lærer. Som konge gjorde prinsen ham til reel chef for rigets finanser i 1612 og til rigsråd i 1617. Skytte blev også flittigt brugt som gesandt, og diplomatiet blev hans vigtigste felt efter kongens død, hvor Axel Oxenstierna trængte ham væk fra magtens centrum. Skytte var en stor forkæmper for lærdom og bekostede bl.a. stiftelsen af det "skytteanske" professorat i Uppsala. Han var også kansler for universiteterne i Uppsala og Dorpat (Tartu) og manden bag store kongelige gaver til disse universiteter.