Johan Axelsson Oxenstierna, 1612-1657, svensk greve og diplomat, søn af Axel Gustavsson Oxenstierna, bror til Erik Oxenstierna. Johan Oxenstierna kom i rigsrådet 1640 og blev rigsmarskal 1654. Højdepunktet i hans virke blev de fire år 1644-48, da han sammen med Adler Salvius ledte den svenske delegation på fredskongressen i Westfalen i tæt kontakt med sin far, rigskansleren.