Johan 3., João 3., 1502-1557, konge af Portugal fra 1521, søn af Manuel 1. Under Johan 3.s regering anerkendtes Portugals krav på Brasilien (1524), og en kolonisering begyndte. I 1533 genoprettede Johan inkvisitionen. Under ham kom jesuitterne til Portugal og tog aktiv del i missionen til Orienten og Brasilien. Johan indforskrev fremtrædende humanister fra udlandet til at undervise ved universitetet i Coimbra.