Joels Bog, den anden af GTs tolv "små" profetbøger. Sproget er stereotypt; teksten, der har Herrens dag og Zion som gennemgående temaer, lader sig ikke datere. Anledningen, en græshoppeplage tolket som en krig (eller omvendt), kan have fundet sted når som helst i gammeltestamentlig tid. Efter 2,18 skifter stemningen i teksten; ulykkens følger genoprettes.