Jodoshinshu, Det sande Rene Lands skole, grundlagt af Shinran i begyndelsen af 1200-t. i Japan. Ligesom Jodoshu er den en folkelig form for buddhisme; den har sit udspring i Jodoshu, idet Shinran var tilhænger af Honen. I Jodoshinshu lægges der dog større vægt på Amidas virke, idet det enkelte menneske frelses før døden i det øjeblik af tro og omvendelse (shinjin), hvor Amida overtager og forvandler den enkeltes liv. Ligesom Jodoshu tager Jodoshinshu afstand fra askese, spirituelle øvelser eller meditation, men anser nembutsu for at være Amidas virke i den enkelte. Jodoshinshu blev i 1603 splittet i to hovedtempler, Nishi og Higashi Honganji, Kyoto. I dag er Jodoshinshu en af Japans største religioner inden for buddhismen.