Jobst von Scholten, ca. 1647-1721, hollandskfødt officer, stamfader til den danske adelsslægt von Scholten. Jobst von Scholten var i dansk tjeneste som officer fra ca. 1670 og blev kommanderende general i 1710. Under Store Nordiske Krig anførte han frem til 1715 med succes felttogene i Nordtyskland.