Jobs Bog, skrift i GT, der behandler spørgsmålet om en retfærdig verdensorden over for den rene vilkårlighed eller ligefrem en ond verdensvilje; det er således ikke lidelsesproblemet som sådant, der behandles. I prologens og epilogens prosatekst falder en art væddemål mellem Gud og Satan ud til den førstes fordel. Satan får ikke bugt med Job, der som fromhedsideal udgør en retfærdighed af kød og blod. I den lange poetiske dialog fører den spedalske Job indædt sin skyldfrihed i marken mod sine rettroende venner og en utilgængelig Gud, der i en åbenbaring forbeholder sig lidelsens mysterium.