Joachim Jung, 1587-1657, tysk læge, filosof og botaniker. Jung gjorde sig især bemærket som morfolog, og han var en af den sammenlignende (komparative) morfologis fædre, stærkt vendt mod den aristoteliske tradition. Jung havde fx en klar opfattelse af blomstens natur (i traditionen begrebet blomst), de kurvblomstredes kurv og sammensatte blade. Hans skrifter udkom først efter hans død: Doxoscopiæ physicæ minores (1662) og Isagoge phytoscopica (1678). Linné støttede sig i ikke ringe grad til Jungs arbejde i de morfologiske afsnit i Philosophia Botanica (1751).