Joachim Godske Moltke, 25.7.1746-5.10.1818, dansk embedsmand, søn af A.G. Moltke. J.G. Moltke, der havde høje poster i statsforvaltningen under Guldbergstyret, fik i 1781 sæde i Gehejmestatsrådet, men blev afskediget i unåde efter kronprins Frederiks (6.) kup i 1784. I 1792 blev han lensgreve til Bregentved, og efter Christiansborgs brand i 1794 solgte han sit palæ på Amalienborg til kongefamilien. Efter Statsbankerotten i 1813 kom han atter i Gehejmestatsrådet, fik på ny forvaltningsposter og medvirkede aktivt ved den finanspolitiske sanering. Moltke var stærkt naturvidenskabeligt interesseret og skænkede Københavns Universitet en omfattende naturhistorisk samling.