Joab var ifølge Det Gamle Testamente kong Davids nevø og våbenfælle, siden øverstbefalende for Davids tropper og dennes nære medarbejder. Joab, der stod bag mordet på flere af Davids fjender, bl.a. Abner, var loyal til det sidste; han dræbte Davids søn, Absalom, der udgjorde en bestandig trussel mod kongedømmet. Efter Davids død holdt Joab på den tabende tronkandidat og blev henrettet efter Salomons tronbestigelse (1. Samuelsbog, kap. 26 til 1. Kongebog, kap. 2).