Jl, indtil 1997 atomtegn for grundstoffet joliotium. Det blev erstattet af Db (dubnium).