Jindynastiet, kinesisk dynasti 1115-1234, som herskede over det nuværende Nordkina. Kejseren og de politiske og militære magthavere tilhørte de manchuriske jurchen(ruzhen)-stammer, der besejrede det nordlige Song og i 1153 flyttede hovedstaden mod syd til Beijing og senere til Kaifeng. Det store kinesiske flertal blev fortsat styret af en kinesisk administration, hvorimod jurchen-mindretallet bibeholdt et stammeegent system, der dog med tiden optog kinesiske træk.