Jia Yi, -201--169, kinesisk embedsmand, filosof og digter. Jia virkede som rådgiver for Han-kejseren Wen (180-157 f.Kr.) og var en varm fortaler for et centralistisk kejserdømme, hvis politik skulle baseres på landbrug. Jia tilskrives forfatterskabet til Xin shu (Nye Dokumenter), hvori det totalitære Qindynasti (221-206 f.Kr.) kritiseres. Ifølge Jia kunne et eventuelt magtmisbrug fra statens side undgås ved indførelse af et sæt værdinormer og en etik, som traditionelt blev forbundet med kongfuzianismen.