Jeunesses musicales, Fédération internationale des jeunesses musicales, international organisation til fremme af musikalske aktiviteter for ungdommen gennem fx koncerter, musikklubber og stævner. Jeunesses musicales blev grundlagt i Belgien i 1940. Den danske afdeling, der er fra 1955, hedder Musik og Ungdom.