Jesper Brochmand, 1488-1562, dansk kancellisekretær. Efter studier i Tyskland, ansættelse hos kong Hans og ophold ved pavehoffet blev Brochmand sekretær hos Christian 2., som han ledsagede til Blodbadet i Stockholm. Under kongens eksil fortsatte han i Frederik 1.s kancelli, og da han tidligt blev luthersk, blev han også en betroet mand hos Christian 3. Brochmand deltog i udarbejdelsen af Kirkeordinansen af 1537, i de politiske forhandlinger med Sverige og havde opsyn med møntvæsen, skatter og andre økonomiske forhold.