Jersbek, gods i Stormarn 27 km NØ for Hamburg. Hovedbygningen opførtes ca. 1650 som et dobbelthus, omgivet af vand; et tårn tilføjedes 1849, en sidefløj 1871. Porthuset er fra 1678. 1730-40 anlagdes en af samtiden berømmet barokhave, hvis allésystem er bevaret, bl.a. en ca. 600 m lang lindeallé. Også enkelte dele af havens skulpturudsmykning er bevaret.