Jernkansleren, Otto von Bismarcks tilnavn som tysk rigskansler 1871-90.