Jernit, (1424 Jærnwith, 1. led 'jern', 2. led -ved 'større skov'; skoven har måske været opfattet som uigennemtrængelig), tidligere hovedgård ved Hammel, se Frijsenborg.