Jernbanetilsynet, tidligere styrelse, oprettet 1996 under Trafikministeriet som sikkerhedsmyndighed for al jernbanedrift i Danmark. Hovedopgaven var at fastsætte regler for trafiksikkerheden på jernbaneområdet og at varetage tilsyn med togoperatørselskaber og infrastrukturselskaber samt undersøge uheld og jernbaneulykker. Jernbanetilsynet blev nedlagt medio 2004, idet opgaverne overgik til hhv. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane og Trafikstyrelsen under Transportministeriet.Se også jernbane (organisation).