Jeremias Herclus, Jeremias Hercules, d. 1689, medaljør, formentlig af tysk oprindelse. Herclus var virksom på Den Kgl. Mønt i København under Frederik 3. og Christian 5. og formgav mønter og medaljer for de to konger. Især i portrætterne af Frederik 3. på speciedalerne efter enevældens indførelse fik kongemagtens øgede betydning et tilstræbt majestætisk udtryk. Hans medaljer til minde om tidens militære sejre, fx slaget mod svenskerne ved Nyborg 1659, var et fornemt udtryk for kunstnerisk iscenesættelse af statens propaganda.