Jensgård, (ca. 1300 Ynes, Ines, 1462 Ænsgaard, af glda. *i 'taks' og næs, dvs. 'næsset med takstræerne'), hovedgård ved Glud 14 km SØ for Horsens. Gården tilhørte i 1500-t. Oluf Mouritsen Krognos, siden 1772 slægten Glud. Den trefløjede hovedbygning og den store avlsgård med tre fritliggende fløje udgør et storslået bindingsværksanlæg, opført 1748-53.