Jens Vibjerg, f. 1.2.1949, dansk politiker. Jens Vibjerg er landbrugsuddannet og fungerede 1972-2005 som selvstændig landmand. 1986-94 var han medlem af Give Kommunalbestyrelse for partiet Venstre. Herefter blev han medlem af Folketinget og var bl.a. arbejdsmarkedsordfører. 2005-11 virkede han som tingsekretær. Jens Vibjerg genopstillede ikke ved folketingsvalget i 2011. Fra 2016 er han formand for Arbejdsmarkedets Feriefond.