Jens Thorsen, 24.8.1921-24.6.1996, dansk civilingeniør og erhvervsmand. Thorsen, som tilhørte anden generation af den ene af familierne bag entreprenørvirksomheden Monberg & Thorsen, var 1965-89 direktør i virksomheden og 1989-92 administrerende direktør. Som formand for Dansk Arbejdsgiverforening 1977-83 bidrog han til bevarelsen af den danske model for arbejdsmarkedets indretning.