Jens Peter Schjødt, f. 1952, dansk religionshistoriker, fra 1990 lektor ved Institut for Religionsvidenskab på Aarhus Universitet; dr.phil. 2004. Hans forskningsområde er især nordisk religion, som han behandler ud fra en strukturalistisk metode, bl.a. under inspiration fra Georges Dumézil, som han (sammen med H.J. Lundager Jensen) har skrevet om i Suveræniteten, kampen og frugtbarheden (1994). I disputatsen Initiation, liminalitet og tilegnelse af numinøs viden (2004) undersøges struktur og symbolik i norrøne tekster om især Odin.