Jens Pedersen Kofoed, 1628-1691, dansk officer og frihedshelt. Kofoed deltog 1657 i den første Karl Gustav-krig. Han befandt sig på fødeøen Bornholm, da den ved freden i Roskilde 1658 blev afstået til Sverige. Kofoed var blandt de ledende mænd i det oprør, der samme år førte øen tilbage til Danmark. For sine tjenester udnævntes han til landkaptajn og fik fredebrev, dvs. benådning, for et drab begået i 1655.