Jens Lind, 1874-1939, dansk apoteker og botaniker. Lind interesserede sig især for "småsvampe", hvis udbredelse og naturhistorie han beskrev i en række publikationer, fx Danish fungi, as represented in the herbarium of E. Rostrup, 1871. Han kombinerede sin farmaceutiske og botaniske viden, introducerede som en af de første kemisk plantesygdomsbekæmpelse og medvirkede tillige ved organisationen af Statens Plantepatologiske Forsøg. Hans interesse for historisk botanik førte til afhandlingen Den Danske Markukrudts Historie, 1923, i samarbejde med Knud Jessen.