Jens Iversen Lange, ca. 1400-1482, dansk biskop. Som biskop i Aarhus 1449-82 gennemførte han en storstilet ombygning af stiftets domkirke og skænkede kirken den prægtige altertavle af Bernt Notke.