Jens Fredslund, f. 1945, dansk arkitekt. Efter afgang fra Kunstakademiet i 1972 kom han til Erik Møllers Tegnestue, som han har været medejer af siden 1981. Fra 1984 har han været kongelig bygningsinspektør. Fredslund har især gjort sig bemærket ved respektfulde restaureringer af mange historiske huse, fx Eigtveds Pakhus (1981), den brandhærgede Christiansborg Slotskirke (1992-96) og Marmorkirken (1999), samt ombygning af bl.a. Dansk Arkitektur Center Gammel Dok (1984) og nybygning til Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (1999-2000), alle i København.