Jefta er i én af dommerne, der reddede Israel fra dets fjender i Det Gamle Testamente (Dommerbogen, kap. 11). Da Jefta vendte hjem efter befrielseskrigen mod ammonitterne, blev han mødt af sin datter og måtte derpå ofre hende til Jahve, fordi han havde lovet at ofre den første fra sin husstand, der kom til ham efter kampen. Siden førte han indbyggerne i Gilead an mod Efraims stamme, der forsøgte at trænge ind i området øst for Jordanfloden (Dommerbogen, 12,1-6).