Jeffrey C. Alexander, f. 1947, amerikansk sociolog og professor ved UCLA (University of California Los Angeles). Alexander har arbejdet med overordnede problemstillinger inden for den sociologiske tradition, defineret af Marx, Weber og Durkheim. Han mener, at disses bidrag er så grundlæggende, at moderne sociologer også må forholde sig til dem. Alexander betegner sig selv som neofunktionalist og indgår i en ny teoretisk bevægelse, hvis mål bl.a. med baggrund i Talcott Parsons tanker er at skabe syntese mellem mikro- og makrosociologiske teorier.