Jean Mabillon var en fransk benediktinermunk, maurist. Mabillons ry er navnlig knyttet til værket De re diplomatica libri VI (1681), hvis sigte var at bevise ægtheden af nogle af de ældste aktstykker til benediktinerordenens historie. Ægtheden var blevet bestridt af bollandisten Daniel Papebroch (1628-1714), som havde udtrykt generel skepsis med hensyn til ægtheden af det ældste kildemateriale i det hele taget. Skønt værkets sigte dermed var snævert, var den komparative undersøgelse grebet så skarpsindigt an og foretaget på et så stort materiale, at det etablerede diplomatik og palæografi som kritiske discipliner.