Jay Haley var en amerikansk familieterapeut. Haley var i begyndelsen af 1950'erne tilknyttet gruppen omkring Gregory Bateson i Palo Alto, der udviklede teorier om double-bind-kommunikation. Haley, der har haft stor betydning som teoretiker og underviser, er især kendt for sine teorier om familiens homøostase, dvs. at balancen i familien fordrer og dermed skaber et adfærdsforstyrret familiemedlem. På baggrund af kommunikationsteori udviklede Haley strategisk familieterapi, der sigter mod at opløse fastlåste, dysfungerende samspilsmønstre i familien. Strategisk psykoterapi har han beskrevet, bl.a. i Strategies of Psychoterapy (1963) og Problemsolving Therapy (1976, 2. reviderede udgave).