Jarri, hittitisk pestgud, som man skulle forsone ved et udbrud af sygdom. Jarri med tilnavnet "buekæmperen" er hos hittitterne en krigsgud som hjælper kongen i krig.