Japangraven, ca. 1200 km lang dybgrav i Stillehavet øst og syd for Japan. Graven, der har havdybder ned til 10.554 m, er dannet ved sammenstød af lithosfæreplader og kan opfattes som et bindeled mellem Marianergraven mod syd og Kurilergraven mod nord.