Japan - uddannelse

Japan - uddannelse, De generelle mål for det japanske uddannelsessystem har siden 1947 været at udvikle det enkelte individs personlighed, hvilket især søges opnået gennem en særlig moralundervisning. Det japanske uddannelsessystem er karakteriseret ved en strengere disciplin og en højere klassekvotient end i Europa og USA, og det er centralt styret, hvilket indbefatter bl.a. et statsligt inspektørkorps og autorisation af lærebøger.

Det japanske skoleår er i grundskolen på 243 dage (1993) mod fx den danske folkeskoles 200 skoledage. I det offentlige skolesystem er undervisningen gratis i den skolepligtige alder.

Skolesystemet består af en kommunal forskole for 3-5-årige, yochien, en seksårig grundskole, shogakko, og en overbygningsuddannelse i to niveauer af hver tre års varighed. Første niveau, chugakko, er således omfattet af den niårige skolepligt for 6-15-årige. Undervisningen på andet niveau af overbygningsuddannelsen, kotogakko, der omfatter erhvervsmæssige fag, kan enten foregå som fuldtidsstudier, zennichisei katei, eller som deltidsstudier, herunder aftenkurser, teijisei katei, og korrespondancekurser, tsushinsei katei; disse sidste er grendelt i et vist omfang.

Ud over det offentlige skolesystem findes der private skoler; de optager på det sidste niveau af overbygningsuddannelsen ca. 30% af eleverne (1993).

Videregående uddannelse udbydes af universiteter, daigaku, højere uddannelsesinstitutioner, tangi-daigaku, og højere tekniske læreanstalter, koto-senmongakko. Adgang til over 500 offentlige såvel som private universiteter, hvor studierne er traditionelle akademiske uddannelser, forudsætter gennemført overbygningsuddannelse og bestået optagelsesprøve, udformet af det pågældende universitet. På de øvrige knap 600 højere uddannelsesinstitutioner, hvoraf størstedelen er private og tilbyder 2-3-årige studier af humanistiske fag, er de studerende overvejende kvinder.

De over 60 højere tekniske uddannelsesinstitutioner, hvoraf den største del er offentlige, omfatter femårige studier inden for teknologi og ingeniørvidenskab. Mange videregående uddannelsesinstitutioner har tæt tilknytning til det private erhvervsliv. Høje adgangskrav til universiteterne har bevirket, at mange søger ind på forberedelsesskoler, juku, som skal styrke de studerende i at bestå eksaminer og adgangsprøver.

Uddannelse af voksne er et område i vækst; en bred vifte af uddannelser bliver især via medierne udbudt såvel gennem det formelle system som gennem mere uformelle institutioner. Undervisningen, der hidtil har været tilrettelagt ud fra en seksdagesuge, er i 1990'erne gradvis ved at overgå til en femdagesuge.

Læs mere om Japan.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig