Janus Kolderup Rosenvinge, 1853-1939, dansk botaniker, algeforsker og professor ved Københavns Universitet. Efter studieophold i Sverige, Frankrig og Tyskland for at studere botanik, specielt alger, skrev han disputatsen Undersøgelser over ydre Faktorers Indflydelse paa Organdannelsen hos Planterne (1888), som indeholder klassiske undersøgelser over reproduktionsmekanismen hos blæretang. Kendskabet til havalgerne øgedes ved flere rejser til Grønland; Grønlands Havalger (1893) skaffede ham internationalt ry. Hans hovedværk er The Marine Algæ of Denmark (1909-31).