Jan Tschichold var en tysk-schweizisk skriftkunstner, der efter inspiration fra Bauhaus' designfilosofi søgte at fremme asymmetri i typografi. Hans bog Typographische Gestaltung (1935) bidrog til udbredelsen af hans æstetik, i Danmark også formidlet af bogtrykkeren og fagskolelæreren Henry Thejls. Senere modererede Tschichold sit standpunkt og erkendte, at mange slags tekster er bedst tjent med klassisk typografi. Med den unge Erik Ellegaard Frederiksen som assistent kom dette til udtryk i et grundlæggende design af Penguin Books i 1949, et design, der dannede forbillede for billigbøger (paperbacks) overalt i verden.