Jan 3. Sobieski, Johan 3. Sobieski, 17.8.1629-17.6.1696, konge af Polen fra 1674. Jan 3. Sobieski tilhørte en af Polens rigeste adelsfamilier og gjorde militær karriere i den polske hær, før han valgtes til konge. Politisk støttede han sig på habsburgerne og udkæmpede sammen med den tyske kejser en krig mod Osmannerriget, der endte med sejr i Slaget ved Wien 12.9.1683, hvilket definitivt standsede tyrkernes fremtrængen i Europa. Han støttede varmt polsk kunst og kultur, men var ikke i stand til at styrke kongedømmets politiske indflydelse, der var baseret på en stående hær.