James Stembel Duesenberry, 18.7.1918-5.10.2009, amerikansk nationaløkonom. Duesenberry beskæftigede sig bl.a. med de forhold, der bestemmer det private forbrug. Han gjorde vha. den relative indkomsthypotese op med den almindelige antagelse om, at folks forbrug i en bestemt periode først og fremmest bestemmes af indkomsten i samme periode. Duesenberry argumenterede for den opfattelse, at forbruget også afhænger af den indkomst, som personen har haft tidligere; især er det højest opnåede indkomstniveau af betydning.