James M. Robinson var en amerikansk teolog, professor i Det Nye Testamente ved Claremont Graduate School (Los Angeles). I nutidig Jesu liv-forskning har han siden ca. 1960 repræsenteret, hvad der er blevet kaldt den tredje jagt ("third quest") på den historiske Jesus, og har beskæftiget sig intensivt med Thomasevangeliets Jesusord. Robinson har også medvirket ved udgivelsen af de koptiske skrifter fra Nag Hammadi.