James Hutton, 1726-1797, britisk geolog, agronom og kemiker. Hutton blev uddannet som kemiker og læge i Edinburgh, Paris og Leiden. Hans kemiske baggrund og dybe engagement i landbrugsdrift ledte til geologiske studier og ekskursioner, som udmøntede sig i det ufuldendte hovedværk Theory of the Earth (1795) med ligelig vægt på sedimentære, metamorfe og magmatiske bjergarter og processer. Dette nye aktualistiske helhedssyn, hvor fortidens dannelser er resultatet af de samme processer, man kan iagttage i dag, blev mesterligt formidlet i J. Playfairs (1748-1819) Illustrations of the Huttonian Theory of the Earth (1802).